ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configure MIME types

Customers may create custom MIME types on a Linux shared hosting account by adding the AddType directive to an .htaccess file. Customers can create custom MIME types on a Windows shared hosting account by modifying the web.config file.

Linux

The .htaccess file should reside in the same directory as the designated files. The .htaccess entry has the following syntax:

AddType mime-type ext

Using the .wmv file extension as an example, the .htaccess entry would be the following:

AddType video/x-ms-wmv wmv

Windows

The web.config file should be located in the root directory of a Web site. Using .mp4 and .mpv as examples, adding MIME types with IIS 7 looks like this:

<configuration>

   <system.webServer>

      <staticContent>
         <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
         <mimeMap fileExtension=".m4v" mimeType="video/m4v" />
     </staticContent>

   </system.webServer>

</configuration>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ