ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress Ecommerce วิธีใช้

Configure Store Availability Rules for WooCommerce Bookings

Learn how to apply global store availability rules to bookable products in your store. Please note that the rules apply to all bookable products.

Configuring global store availability rules would be useful for you if:

  • Your store has set hours of availability.
  • You need to block out a specific date range for all products.
  • Your store only has availability during specific seasons.
Required: WooCommerce Bookings is a premium WooCommerce extension included with WordPress Ecommerce Hosting or as a standalone purchase.
  1. Sign in to WordPress.
  2. Navigate to Bookings > Settings > Store Availability.
  3. Select Add Range to add rows to the table.
  4. Enter rules using the dropdown menus. Select options from: Range type, Range, Whether it’s bookable or not, Title, Priority.
  5. Save changes.

Note: Every time-block must be designated as either bookable or not.

Related Steps

More info