การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และการสำรองข้อมูล ช่วยเหลือ

Configure your backups

After you have setup your account, you may need to configure your backups to work correctly with your website.

Note: If your website is hosted with GoDaddy on a cPanel hosting account, we will take care of this for you.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Inside of the Website Security dashboard, click Backups.
  3. Next to your website name, click on the gear icon, and then Website Details.
  4. Enter your URL and FTP credentials and click save.
  5. Click Database settings and select the option that best applies to your website. Click Save.
  6. Click Other Options, and adjust your Frequency, notifications and backup start time to your personal preference, and click Save.

Your first backup should complete within a few hours (large sites can take considerably longer). You'll receive an email notication when the backup is complete.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ