ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Cisco ASA 5505 Firewall Access Rules

To Configure Cisco ASA 5505 Firewall Access Rules

 1. In a Web browser, navigate to: https://[your firewall management IP address] (You might receive a number of security certificate warnings. Accepting the certs and and saving them as Trusted avoids warnings in the future).

  Note: Depending on which Cisco ASDM version you have, several options might display. If so, click Run ASDM Applet.

 2. When prompted, type your server User name and firewall password. Click OK. You will be prompted to login twice.

  Note: Your browser must have Java enabled and allow pop-ups from your firewall management IP.

 3. In the Device Manager toolbar, click Configuration.
 4. Click the Security Policy icon in the left menu.
 5. Click the Access Rules tab.
 6. Make the necessary configuration changes.
 7. Click Apply.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ