ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Cisco ASA 5505 Firewall NAT Rules and Interfaces

You can access your firewall via SSH if you want to configure interfaces and NAT rules on it.

To Access Your Firewall

  1. Access your server's firewall via SSH using its IP address.
  2. Log in to it using its username and password.
  3. Issue the en command, and then re-enter the firewall's password.

After accessing your firewall, you can use Cisco's documentation for the following:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ