ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) วิธีใช้

การกำหนดค่า DNS สำหรับโดเมน cPanel ของคุณ

cPanel (ทั้งที่ใช้ร่วมกันและบนเซิร์ฟเวอร์) ช่วยให้คุณโฮสต์เว็บไซต์และอีเมลสำหรับชื่อโดเมนของคุณ เพื่อจัดทำการเชื่อมต่อระหว่างชื่อโดเมนกับบัญชี cPanel ของคุณ คุณต้องเปลี่ยน DNS ของชื่อโดเมน (DNS คืออะไร)

  • สำหรับลูกค้าโฮสติ้งแบบร่วมกันใช้ที่มีโดเมนอยู่ในบัญชีเดียวกันเมื่อโฮสติ้ง เราจะกำหนดโดเมนเหล่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ
  • สำหรับคนอื่นๆ ทั้งหมด คุณจะต้องกำหนดค่า DNS นี้ ไม่ว่าชื่อโดเมนของคุณจะจดทะเบียนที่ใดก็ตาม หากจดทะเบียนผ่านเรา คุณสามารถใช้ DNS Manager ของเราได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม) การเปลี่ยนแปลง DNS อาจใช้เวลานานถึง 48 ชั่วโมง จึงจะส่งผลทั่วอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: หากต้องการความช่วยเหลือด้าน DNS จากเจ้าหน้าที่แนะนำของ GoDaddy คลิกแชทเลย ในหน้าติดต่อเรา เพื่อรับคำแนะนำ

ระเบียนที่จำเป็น

ประเภทระเบียน โฮสต์ ชี้ไปที่
A (โฮสต์) @ ที่อยู่ IP ของบัญชีของคุณ (โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์)
A (โฮสต์) mail ที่อยู่ IP ของบัญชีของคุณ (โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์)
CNAME www @
MX (Mail Exchanger) @ mail.[ชื่อโดเมนของคุณ] ตัวอย่างเช่น mail.coolexample.com

หมายเหตุ: ใช้ MX ลำดับความสำคัญ 0
คำเตือน: คุณต้องลบรายการ MX (Mail Exchanger) อื่นใดในไฟล์โซน DNS เพื่อให้อีเมลของคุณทำงาน รายการ MX ที่แสดงข้างบนนี้ควรเป็นรายการ MX เพียงรายการเดียว

หากเว็บไซต์ cPanel กำหนดค่าโดเมนย่อย (เช่น cpanel.coolexample.com) ให้แทนที่แต่ละอินสแตนซ์ของ "@" ด้วยโดเมนย่อย และใช้ชื่อโดเมน รวมถึง โดเมนย่อยในระเบียนข้อมูล MX

ระเบียนที่มีให้เลือก

คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มระเบียนเหล่านี้ไปยังไฟล์โซน แต่การกระทำดังกล่าวจะทำให้ฟังก์ชันบางอย่างทำงาน เช่น Autodiscovery ผ่าน Outlook

ประเภทระเบียน โฮสต์ ชี้ไปที่/มูลค่า
A (โฮสต์) ผู้ดูแลระบบ ที่อยู่ IP ของบัญชีคุณ (โฮสติ้งที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์)
CNAME autoconfig @
CNAME autoconfig.admin @
CNAME autodiscover @
CNAME autodiscover.admin @
CNAME cPanel @
CNAME FTP @
CNAME webdisk @
CNAME webdisk.admin @
CNAME webmail @
CNAME whm @
CNAME www.admin @
TXT @ v=spf1 a mx ptr include:secureserver.net -all

หมายเหตุ: ระเบียนนี้ใช้กับบัญชีโฮสติ้งที่มี cPanel แบบที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น
TXT ผู้ดูแลระบบ v=spf1 a mx ptr include:secureserver.net -all

หมายเหตุ: เรกคอร์ดนี้ใช้กับบัญชีโฮสติ้งที่มี cPanel แบบที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะเรคคอร์ด TXT ที่แสดงข้างบนนี้ หากโดเมนของคุณใช้อีเมล cPanel หากคุณมีเรกคอร์ด TXT ดังกล่าว และคุณใช้ผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นกับโดเมนของคุณ คุณอาจมีปัญหาในการส่งอีเมลได้

ประเภทระเบียน บริการ โปรโตคอล ชื่อ ลำดับความสำคัญ น้ำหนัก พอร์ต เป้าหมาย
SRV _autodiscover _tcp @ 0 0 443 cpanelemaildiscovery.cpanel.net
SRV _autodiscover _tcp ผู้ดูแลระบบ 0 0 443 cpanelemaildiscovery.cpanel.net

คุณสามารถ ลบ รายการ DNS ต่อไปนี้ได้:

ระเบียนข้อมูล CNAME
email
imap
pop
smtp