ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Configuring DNS for Your Plesk Domain

Plesk servers (both shared and on servers) lets you host a website for your domain names. To establish the connection between the domain name and your cPanel account, you need to change the domain name's DNS (What is DNS?).

  • For shared hosting customers with domains in the same account as their hosting, we configure these for you automatically.
  • For everyone else, you will need to configure this DNS wherever your domain name is registered. If it's through us, you can use our DNS manager (more info).

Note: DNS changes can take up to 48 hours to take effect across the Internet.

Mandatory Records

Record Type Host Points to
A (Host) @ Your server's IP address (Shared Hosting/Server)
A (Host) mssql @
CNAME sql @

Note: This entry is only required for external My Little Admin access.

Mandatory for Plesk-Hosted Email — Servers Only

You must use the following settings to route your domain name's email to your Plesk server.

Warning: Do not use these settings on Plesk shared hosting accounts.
Record Type Priority Host Points to
A (Host) mail @
MX (Mail Exchanger) 10 @ mail.your domain name
Warning: You must delete any other MX (Mail Exchanger) entries in the DNS zone file for your email to work. The MX entry listed above should be the only MX entry.

If you have your Plesk site set up on a subdomain (e.g. plesk.coolexample.com), replace each instance of "@" with your subdomain and use the domain name including the subdomain in the MX record.

Optional Records

You do not need to add all of these records to your zone file, but doing so will make certain functions work, such as Autodiscovery through Outlook.

Record Type Host Points to/Value
CNAME ftp @
A (Host) ipv4 @
CNAME lists @
A (Host) webmail @
CNAME www @

You can also remove the following DNS entries:

CNAME Records
email
imap
pop
smtp

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ