ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Intuit QuickBooks to Accept Automatic Logins

You can configure Intuit® QuickBooks® to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

To Configure QuickBooks to Accept Automatic Logins

  1. Open QuickBooks
  2. From the main menu, select Preferences from the Edit menu.
  3. In the Preferences dialog box, select the Company Preferences tab.
  4. Select Integrated Applications.
  5. Select Exchange Data with Web Services, and then click Properties. Make sure that the "Allow this application to login automatically" option is selected.
  6. Select Quick Shopping Cart Web Service, and then click Properties. Make sure that the "Allow this application to login automatically" option is selected.

For more information about using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ