ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Configuring mail clients with cPanel email

After adding email accounts, you can use cPanel's tools to configure your email client to access the account.

  1. Go to http://coolexample.com/webmail, where coolexample.com is your domain name.
  2. Log in to your email address.
  3. Click Configure Mail Client.
  4. Next to the mail client you want to use, click the link in the Protocols column.
  5. Follow any instructions or run any files that download to complete the configuration.

If the mail client or device you want to use isn't listed, you can use the Manual Settings listed toward the bottom of the page.

Note: If you have trouble adding a cPanel email account to Outlook.com email, check out Outlook.com Postmaster for assistance.

Typical Settings

If you can't access the cPanel interface to complete these steps, these are the typical settings it uses:

Field Value
Username Your email address
Password Your email account's password
Incoming Server mail.[your domain name]
Incoming Ports IMAP — 143
POP — 110
Outgoing Server mail.[your domain name]
SMTP (Outgoing) Port 25 (587 or 80 might also work)

Note: All email addresses on a cPanel account share the same pool of 250 SMTP relays (outbound messages) per hour.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

djaka's Avatar
solving Cpanel Email, MX setting

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

NeoAlchemy's Avatar
Unable to create cPanel

2 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

danishjk's Avatar
Trouble with CPanel setup in Linux Hosting

28 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

lasnim's Avatar
Does reseting hosting (cpanel) delete the Go Daddy Workspace email?

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน