ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Configuring mail clients with cPanel email

After adding email accounts, you can use cPanel's tools to configure your email client to access the account.

  1. Go to http://coolexample.com/webmail, where coolexample.com is your domain name.
  2. Log in to your email address.
  3. Click Configure Mail Client.
  4. Next to the mail client you want to use, click the link in the Protocols column.
  5. Follow any instructions or run any files that download to complete the configuration.

If the mail client or device you want to use isn't listed, you can use the Manual Settings listed toward the bottom of the page.

Note: If you have trouble adding a cPanel email account to Outlook.com email, check out Outlook.com Postmaster for assistance.

Typical Settings

If you can't access the cPanel interface to complete these steps, these are the typical settings it uses:

Field Value
Username Your email address
Password Your email account's password
Incoming Server mail.[your domain name]
Incoming Ports IMAP — 143
POP — 110
Outgoing Server mail.[your domain name]
SMTP (Outgoing) Port 25 (587 or 80 might also work)

Note: All email addresses on a cPanel account share the same pool of 250 SMTP relays (outbound messages) per hour.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ