ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Smarthost on Windows Servers Using Mailenable

To configure Smarthost on a Windows server using MailEnable:

 1. Log in to your Windows Server Remote Desktop as "administrator"
 2. Click on Start and go to All Programs.
 3. Under the MailEnable menu, select MailEnable Administrator.

  If the option is not there, browse to C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Mail Servers\Mail Enable\Admin\MailEnableAdmin
 4. Expand the MailEnable Management directory.
 5. Expand servers.
 6. Expand localhost and select Connectors.
 7. Right-click on SMTP and select properties.
 8. Click on the Smart Host tab to display the Smart Host settings window.

  Note: You must enable the postmaster mailbox before you can access the Smart Host settings.

 9. Select the checkbox for Smart Host Enabled.
 10. In the IP/Domain field, enter your server's email relay server (more info).
 11. Click OK and close MailEnable.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ