ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Smarthost on Windows Severs Using IIS SMTP

To configure Smarthost on your windows server using IIS SMTP:

Note: These instructions only apply to servers running IIS6.

  1. Log in to your Windows Server Remote Desktop as "administrator"
  2. Click on Start.
  3. From the Administrative Tools menu, select Internet Information Services (IIS) Manager.
  4. In the IIS Manager window, right-click on the Default SMTP Virtual Server and select Properties.
  5. Select the Delivery tab and click on Advanced.
  6. In the Smart Host field, enter your server's email relay server (more info).
  7. Click OK and close IIS.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ