ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Your FrontPage Forms to Use Our Form Mailer

By default, Microsoft FrontPage® uses FrontPage Server Extensions for your website's forms. However, you can easily configure your forms to use our form mailer instead, so you no longer need to use FrontPage Server Extensions, which Microsoft stopped supporting in 2004.

To Configure Your FrontPage Forms to Use Our Form Mailer

 1. Open your FrontPage site in FrontPage.
 2. Right-click your form, and then select Form Properties.
 3. Select Send to other.
 4. Click Options.
 5. In the Action field, enter coolexample.com/gdform.php, where coolexample.com is your hosting account's primary domain name.
 6. Click OK.
 7. Click Advanced.
 8. Click Add... to add each of the following, and then click OK:
  • Your email:
   • Name — Enter Email.
   • Value — Enter your email address.
  • The redirect page:
   • Name — Enter Redirect.
   • Value — Enter the URL you want visitors to see after submitting their form.
  • The form email's subject:
   • Name — Enter Subject.
   • Value — Enter the subject line you want to receive.
 9. Click OK.
 10. Publish your site using What is FTP?.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ