ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configuring Your Linux Server as a DNS Server (No Control Panel)

You need to perform several tasks to configure your Linux server as a DNS server. This process involves Linux command line operations, and familiarity with the Linux command line interface is helpful.

Unfortunately, we cannot assist you directly with the process of configuring your Linux server with no control panel as a DNS server. We recommend researching this process with your favorite search engine, as there is ample documentation online that can assist you. Using a search engine, you can query Linux command line DNS configuration to yield useful results.

The following instructions can help get you started.

To Configure Your Linux Server as a DNS Server

  1. Set up the BIND service to process DNS requests.
  2. Create zone files for the domain names for which your server handles DNS requests. Click here for more information.
  3. Register nameservers for your domain name. For more information, see Change nameservers for my domains.
  4. Change your domain's nameservers to the newly registered nameservers. For more information, see Change nameservers for my domains.

Note: Changes to the DNS settings of your domain names can take up to 48 hours to propagate.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ