ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Connect an external domain to my Website Builder version 6 or 7 site

This article is specifically for redirecting a domain registered with another provider to your GoDaddy Website Builder version 6 or version 7 site. If you have Websites + Marketing, see how to connect your site to a domain./p>

 1. Open the website of the provider where your domain name is registered.
 2. Follow the provider’s instructions to where you can update your DNS (domain name system) records.
 3. Use the following values to update the A record's @ value and TTL, and the CNAME's www value and TTL:
  • Type: A @ value: 198.71.232.3 TTL: 3600 (1 hour)
  • Type: CNAME www value: (Your domain name here without www in front. For example: mycoolsite.com) TTL: 3600 (1 hour)
 4. Check the values are correct and save or update.

After you’ve made changes to your DNS, be patient. It can take anywhere from a few minutes to 72 hours for the changes to go through and your domain to start working.

More Info

 • All Website Builder version 6 sites and some version 7 sites have been upgraded to Websites + Marketing. See our help articles if you have any questions.
 • Go to go.me/webdemo to sign up for a live webinar demo and see recorded demos.
 • Go to go.me/getonline for a guide walking you through all the steps of getting your site set up and ready to use.
 • Our GoDaddy Guides are here to help you walk through the process or answer any questions at (480) 463-8333.