ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Connect external destinations to my account

If you have a Google Drive, Dropbox, OneDrive, or Amazon S3 account, you can connect these external destinations to your Dashboard and upload your backups to those locations.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and then click Settings.
  4. Navigate to 3rd Party Services.
  5. In the External backups section, click a button to connect to your Google Drive, Dropbox, OneDrive, or Amazon S3 account.
  6. Log in to the service that you clicked and approve our access request.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ