ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Connect links to my subscriber lists

The Link to List addon tool helps you sync your email newsletter to your subscriber lists. This means that when someone clicks on a link in your email, you're able to assign them automatically to a specific list. The potential for deepening your engagement is huge, allowing you to target your most engaged readers, sync further with an Autoresponder, and more!

How to Turn on Link to List Addon

  1. Click on Addons, at the top of your screen. Then select Add more.
  2. Scroll to the Link to List feature, and turn it on.
  3. Mad Mimi Email Newsletter Link To List Add On

  4. You'll see a message that You're all set! and that's it!

How to Use Link to List Addon

In the Email Composer, highlight the text you want as your link, and click the link tool. Now you'll see an extra option! Underneath the field for the link URL, you can now assign that link to a specific email list.

Make sure you've added in a place for the link to go (the link URL), and tick that checkbox.

Note: You must include a destination for this link, or it will not function properly.

Select the list you want your clickers to be added to, and that's it!

Mad Mimi Email Marketing Link To List Add On

Related Topics:

How Do I Add Standard Links to my Campaign?