ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Connect lists to your signup form

You can connect specific lists to your signup forms, so that your new subscribers get placed exactly where you want them. This can also help to categorize and organize your subscribers by where they have signed up.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. While editing your signup form, click the Add a list menu.
  3. Select the subscriber list where you want your new subscribers to go.
    webformlist
  4. You can add more than one list, if you'd like. Just click on Add a list again, and select another list.

Your list changes are saved, automatically, as you make them.

If you don't connect any list, all new subscribers who sign up through this form will be added to the All list, only. If you connect more than one list, those lists will appear as checkbox options on your final form.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ