ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Connect Microsoft SQL Server Web or Standard with Plesk

If you're trying to add MS SQL Web or Standard to your server, you can configure Plesk to recognize the SQL Server installation.

  1. Log in to Plesk.
  2. Click the Server tab.
  3. Under Applications & Databases, click Database Servers.
  4. Click Add Database Server.
  5. Make sure that Microsoft SQL Server is selected in the drop down menu for Database server type.
  6. In the Host name or IP address field, enter localhost.
  7. Check the box next to Use this server as default for Microsoft SQL Server.
  8. In the Authentication field, enter your admin username and password for SQL Server.
  9. Click OK.

SQL Server Express is now added to your Plesk configuration.

Next steps

You can now create databases directly through Plesk.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ