ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Connect my domain to Facebook


Your domain name can be used to forward visitors to your Facebook business page until you have your business website ready and published on the internet.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

Find your Facebook URL

First, you'll have to find your Facebook business page's URL, then head to your GoDaddy account to connect the two.

 1. Log in to Facebook.
 2. Click the downward facing arrow in the upper-right corner of your account.
  Facebook homepage with menu expanded
 3. Under Your Pages, select the name of your Facebook business page.
 4. Copy the URL that displays in the address bar of your browser.
  browser window with URL field highlighted

Connect your domain to Facebook

 1. Go to the Domains Settings page.
 2. On the Domains Settings page, next to your domain, click Use My Domain.
 3. Click the Connect button under Connect to an existing site.
 4. Under Social Sites, click on Facebook:
 5. Enter your Facebook URL and click Next.
 6. Confirm the details on the next page and click Finish.

Note: It may take 24-48 hours for your domain to forward to an existing site.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ