ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Connect my domain to Tumblr


If you built a site using Tumblr and you want to use your GoDaddy domain name with it, you'll need to connect your domain to your site.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. On the Domains Settings page, next to your domain, click Use My Domain.
  3. Click the Connect button under Connect to an existing site.
  4. Under Forward To Any Site, type your Tumblr site's URL (e.g. http://www.coolexample.tumblr.com) in the field provided, and click Next.
  5. Click Finish.
  6. When visitors enter your domain name into their browser, they will now be redirected to your Tumblr site.

    Note: It may take 24-48 hours for your domain to forward to an existing site.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ