ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Connect my domain to Weebly


If you built your website using Weebly and you want to use your GoDaddy domain name with it, you'll need to connect your domain to your website.

Note: You do NOT need to transfer your domain in order to use it with Weebly. It's easier to simply connect your domain, as you'll avoid the complications and wait time it can take to make a transfer.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. On the Domains Settings page, next to your domain, click Use My Domain.
  3. Click the Connect button under Connect to an existing site.
  4. Under Websites, click on Weebly:
  5. Click on Weebly

  6. Click the Connect Domain button.

Follow the steps that appear on-screen to connect your domain to Weebly. We'll walk you through the process and do all the heavy lifting for you. If you need further assistance, see Weebly's guide to connecting a GoDaddy domain to your site.

Note: It may take 24-48 hours for your domain to forward to an existing site.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ