GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

เชื่อมต่อเพจธุรกิจบน Facebook ของฉันกับบัญชี GoDaddy

การเชื่อมต่อเพจธุรกิจบน Facebook กับ GoDaddy จะช่วยให้คุณจัดการโซเชียลด้วยการทำการตลาดอื่น ๆ ทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดของคุณ

หมายเหตุ: การอัพเดต Meta ล่าสุดอาจต้องการให้คุณตรวจสอบสิทธิ์สิทธิ์การจัดการธุรกิจของคุณอีกครั้งสำหรับ GoDaddy เพื่อรักษาการเชื่อมต่อ Facebook ของคุณ
 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. บนแดชบอร์ดของคุณให้เลือก โซเชีย
 1. ไปที่ หน้าผลิตภัณฑ์ GoDaddy ของคุณ
 2. เลื่อนไปที่การ ตลาดออนไลน์ แล้วเลือก จัดการ ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. บนแดชบอร์ดของคุณให้เลือก โซเชีย
 1. เลือก เชื่อมต่อ บนการ์ด Facebook แล้วทำตามข้อความแจ้ง
  • สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งคุณจะเห็น เชื่อมต่ออีกครั้ง
 2. หากคุณยังไม่เชื่อมต่อกับ Facebook คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้

  หมายเหตุ: นอกจากนั้น ระบบอาจขอให้คุณอนุญาตให้ GoDaddy สามารถเข้าถึงเพจธุรกิจบน Facebook ของคุณได้

 3. หากคุณมี เพจธุรกิจบน Facebook อยู่ แล้วคุณจะสามารถเลือกหรือเลือกที่จะสร้างเพจธุรกิจบน Facebook ใหม่ได้
  • หากต้องการเชื่อมต่อเพจธุรกิจบน Facebook ที่มีอยู่คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบสำหรับเพจที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
 4. คุณจะเห็นชุดของหน้าเพจที่ขอให้คุณตรวจทานและยืนยันข้อมูลของคุณ กรอกข้อมูลในช่องและดำเนินการต่อจนกว่าเพจธุรกิจบน Facebook ของคุณจะแสดงรูปภาพและข้อมูลหลักของเว็บไซต์ของคุณ

  หมายเหตุ: หากต้องการคุณสามารถสร้างเพจใหม่ได้โดยตรงที่ เว็บไซต์ของ Facebook แล้วเชื่อมต่อในภายหลัง

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม