ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Builder วิธีใช้

Connect my GoDaddy account to Vimeo

You can upload three videos before you need to connect your GoDaddy and your Vimeo accounts. When you connect your accounts, you'll be able to upload additional videos, edit your videos and configure your video player settings. Learn more about the partnership between GoDaddy and Vimeo.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Website Builder and select Manage next to your website.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website editor.
 4. Upload a video to your site, such as uploading a video to your header.
  • Select your header, then select Cover Media. Most themes allow you to add a video to your header. If needed, change your theme.
  • Select Video.
  • Select Change video.
  • Drag and drop your video into the upload area, or select Add a video to access your computer.
 5. If you’ve exceeded your three initial videos, select Connect to Vimeo. You’ll also be prompted to connect if you select a video then select Edit on Vimeo.
  • If you are a new user, enter your name, email, and password. Then select Join with email. You can also create an account with your Google account.
  • If you already have a Vimeo account, enter your email and password or connect with Google or Facebook.
 6. Select Allow to give GoDaddy permission to integrate with your Vimeo account.

More info

 • You only need to connect to Vimeo with your GoDaddy account once for all of your sites. Learn more about the partnership between GoDaddy and Vimeo.
 • Once you connect your GoDaddy and Vimeo accounts, you can upload up to 10 videos per week, up to 500 MB per week, up to a total of 5 GB. If you need to upload more videos per week or more videos in total, or you want advanced customization, you may upgrade your account for an additional cost. See Vimeo’s plans and pricing for additional data and advanced features.