ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Connect my site to a new domain

Purchase and connect your site to a brand-new domain name.

Other options include:

Note: The cost of hosting your website is separate from the cost of your domain. If you're on a free trial, you'll need to sign up for a paid plan. Compare plans and pricing.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
 4. Select Settings.
 5. Next to your domain name, select Manage.
 6. Select Get a new domain.
 7. We’ll suggest some domain names for you based on your free domain name, or you can search for a new domain name.
 8. Follow the prompts to add protection (optional) and complete your purchase. Select Continue to return to connecting your new domain to your website.
 9. Check the domain name is correct and it's the selected option. Then select Save & Publish or Save. Your changes won't be visible to other people until you publish.

Connecting to your GoDaddy domain usually takes a few minutes but can take up to 72 hours.

More Info