ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Connect my webmail and Online Storage accounts

You can connect your Workspace webmail and Online Storage accounts. This lets you switch between the applications using the header tabs labeled Email and Files, while in webmail.

  1. In your Workspace account, click View Files, to see your Online Storage accounts.
  2. Click the user name of the account you want to use.
  3. In the Associated Email Address field, select the Workspace email address you want to connect to this Online Storage account.
  4. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ