เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เชื่อมต่อเว็บไซต์ Websites + Marketing ของฉันกับโดเมน

คุณได้สร้างเว็บไซต์ GoDaddy ของคุณแล้ว และตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณกับโดเมนที่กำหนดเองแล้ว (หรืออาจเปลี่ยนเป็นโดเมนอื่นก็ได้)

หมายเหตุ: ราคาโฮสติ้งเว็บไซต์ของคุณจะแยกจากค่าโดเมนของคุณ หากเป็นการทดลองใช้ฟรี คุณต้องลงทะเบียนสำหรับแผนแบบชำระเงิน เปรียบเทียบแผนและราคา

หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนของเว็บไซต์ (ที่อยู่หรือ URL) ของคุณ คุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

การเชื่อมต่อกับโดเมน GoDaddy ใช้เวลาเพียงครู่เดียว แต่การเชื่อมต่อกับโดเมนที่ไม่ใช่ของ GoDaddy อาจใช้เวลามากถึง 72 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เริ่มต้นใช้งานด้วยโดเมน
  • ต้องการนำทางโดเมนของคุณไปตำแหน่งอื่นหรือไม่ ดูส่งต่อโดเมน
  • คุณสามารถแนบเว็บไซต์ Websites + Marketing ของคุณกับโดเมนเท่านั้น โดเมนย่อยไม่สามารถใช้เป็นชื่อโดเมนของคุณได้