ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ ช่วยเหลือ

Connect or add my site to Facebook business page

You can connect (add) your GoCentral home page to a new or existing Facebook business page — and have it include your site's business name, street address, and web address. Adding the page saves you the trouble of manually creating the page in Facebook itself.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. If you haven't done so already, you'll need to publish your site so your Facebook business page will reflect your most recent information.
  before starting publish your site
 3. Click the GoCentral Dashboard button, find the Facebook "card," and click Connect.
  conect to Facebook
 4. If you're not already connected to Facebook, you'll need to sign in.

  Note: You may also be asked to allow GoDaddy to access your Facebook business page.

 5. If you have an existing Facebook business page, you'll be able to choose it — or decide to create a new Facebook business page.
 6. You'll see a series of pages asking you to review and confirm your information. Fill in the fields and continue until your Facebook business page displays your site's main image and information.
  new or updated Facebook business page

  Note: If you run into any issues creating a page, go to Facebook to manually create a new page.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ