ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Connect remotely to databases

Connecting remotely to a database lets you manage it using tools like MySQL Query Browser, MySQL Workbench, or Microsoft SQL Server Management Studio Express.

If you want to connect remotely to a database, you must enable Direct Database Access when setting it up1 — you cannot enable it later.

Note: Direct database connections do not support secured (SSL) connections.

Application Settings

Applications that connect remotely to databases use similar settings. You can find database's specific information using Viewing Your Database Details with Shared Hosting Accounts.

Field What to enter...
Host Name or Server Your database's host name
Port MySQL: 3306
MS SQL: 1433
Username The database user's username
Password The database user's password
Database The name of the database

1 Free Web Hosting accounts cannot enable Direct Database Access. To upgrade your hosting account, see Upgrading or Downgrading Your Hosting Account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ