ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Connect remotely to databases in Plesk hosting

Connecting remotely to a database lets you manage it using tools like MySQL Query Browser, MySQL Workbench, or Microsoft SQL Server Management Studio Express.

If you want to connect remotely to a database, Plesk supports the feature by default.

Note: Direct database connections do not support secured (SSL) connections.

Application Settings

Applications that connect remotely to databases use similar settings. You can find database's specific information using View my database details in Plesk hosting.

Field What to enter...
Host Name or Server Your database's host name
Port MySQL: 3306
MS SQL: 1433
Username The database user's username
Password The database user's password
Database The name of the database

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ