ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Connect to a MySQL database on my Web & Classic Hosting account with PHP

Below is a code sample for connecting to a MySQL database using PHP.

//Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL.

//Connect To Database
$hostname="mysql.secureserver.net";
$username="your_dbusername";
$password="your_dbpassword";
$dbname="your_dbusername";
$usertable="your_tablename";
$yourfield = "your_field";
$connection = mysql_connect($hostname, $username, $password);
mysql_select_db($dbname, $connection);

# Check If Record Exists

$query = "SELECT * FROM $usertable";

$result = mysql_query($query);

if($result)
{
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$name = $row["$yourfield"];
echo "Name: ".$name."
";
}
}
?>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ