ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Connect to my Linux Hosting account with SSH (Secure Shell)

After you enable SSH (Secure Shell) protocol for your Linux Hosting account, you can connect via SSH using a client. We recommend using PuTTy (Windows), Terminal (Mac), or OpenSSH (Linux).

To connect via SSH, you need this information:

Got all that info? Let's get started!

 1. Launch the SSH client.
 2. Enter the following information:
  Field What to enter...
  Host Your domain name or IP address
  Username Your FTP username
  Password Your FTP password
  Port 22

 3. After entering the necessary information in the SSH client, you'll be able to establish a connection to your hosting account.

Note: The SSH client you use will determine the exact steps for connecting to your shared hosting account.

Note: We provide information about how to use certain third-party products, we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for their functions or the reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ