ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Connecting Get Found To Your Google Plus or Google My Business Page

Get Found creates Google My Business pages for businesses that do not yet have a page setup. If you already have set up a Google My Business account, you can set up your Get Found account so that changes to your Get Found page are automatically sent to Google for publishing on your pages there. Google users without Google My Business account will not be able to set up Get Found to manage their Google page.

To manage your Google My Business account using Get Found, you will need to set get-found-manager@godaddy.com as the manager of your account. Once that's done, you can control all of your business information and make updates from one place — the Get Found dashboard.

  1. Visit www.google.com/business and log in to your Google My Business Account.
  2. If you have multiple businesses, choose the business that you used to sign up for Get Found.
  3. Click the gear icon next to your business name and choose Settings.
  4. Click the Managers tab in the top navigation menu.
  5. In the Invite New Managers box enter: get-found-manager@godaddy.com .
  6. Click the Invite button to complete the connection process. Once we receive the invitation, you will be emailed a notification that we have connected to your page.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ