ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Connecting Online Store To GoDaddy Online Bookkeeping

For U.S.-based merchants, Online Store now includes a starter version of GoDaddy Online Bookkeeping. Once you connect your Online Store to GoDaddy Online Bookkeeping, all your sales information is updated and organized within the bookkeeping application. That way you know exactly how much you’re selling — and because GoDaddy Online Bookkeeping works on mobile, you can stay up to date while on the go. To learn more, see Frequently asked questions.

To Connect Online Store to GoDaddy Online Bookkeeping

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are using U.S. currency, a welcome banner displays across the bottom of your Online Store page. To log in to your new GoDaddy Online Bookkeeping starter account, click Set Up Now.
  In the welcome banner, click Set Up Now. In the menu, click Sales > Go to Bookkeeping

  Or go to the Sales menu at the top of your screen and click Go to Bookkeeping.

  Note: If you close the welcome banner by clicking the X, a second message displays below the Sales menu. Click Got it to close the alert. (You can always open GoDaddy Online Bookkeeping using the Sales menu.)


  An alert about GoDaddy Online Bookkeeping appears just below the Online Store menus
 4. A new browser tab or window opens displaying GoDaddy Online Bookkeeping's Overview page. If you previously enabled Stripe in Online Store, that account data is automatically added to GoDaddy Online Bookkeeping.
  GoDaddy Online Bookkeeping's Overview page

  Note: If you've previously enabled Stripe for payment processing in Online Store, that information will be imported automatically. PayPal information also can be imported, but you'll first need to click Link your PayPal account and follow the instructions.


  click Link your PayPal account button

If you want to upgrade to the full version of GoDaddy Online Bookkeeping, click the Taxes menu in GoDaddy Online Bookkeeping. The full version includes additional tax tools, such as estimated tax calculations, Schedule C worksheets and sales tax tracking. It also enables you to create an invoice template, which can be scheduled to be automatically sent to clients.

You can easily link other accounts to GoDaddy Online Bookkeeping as well. For more on setting up your account, see Getting Started with Get Paid and Online Bookkeeping.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ