ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Connecting to MySQL using PHP

คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล MySQL ได้โดยตรงผ่านทางสคริปต์ PHP วิธีนี้จะทำให้คุณอ่านและเขียนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของคุณได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ

 1. เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MySQL โดยใช้ชุดคำสั่ง mysqli_connect ตัวอย่างเช่น:
  $con = mysqli_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

  ดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูล mysqli_connect ของคุณได้ที่ ค้นหาชื่อโฮสต์ของฐานข้อมูลของคุณ

 2. เลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเข้าใช้งานโดยใช้ mysqli_select_db ตัวอย่างเช่น:
  mysqli_select_db('DATABASENAME', $con)

  โดยที่ 'DATABASENAME' คือชื่อฐานข้อมูล วิธีนีจะแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดของฐานข้อมูลของคุณด้วย

หลังจากที่ได้ทำการเชื่อมต่อและเลือกฐานข้อมูลแล้ว คุณสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้ PHP ได้

เพื่อช่วยคุณสร้างสตริงการเชื่อมต่อของคุณเอง เราได้รวมตัวอย่างไว้ที่ด้านล่าง

ตัวอย่างสตริงการเชื่อมต่อ MySQL ด้วย PHP

สตริงการเชื่อมต่อนี้จะสืบค้นในฐานข้อมูล (your_dbusername ค้นหาตารางเฉพาะ (your_tablename) แล้วระบุค่าทั้งหมดในตารางดังกล่าวให้กับช่อง (เช่น คอลัมน์) ที่คุณระบุ (your_field)

?php
	//ตัวอย่างไวยากรณ์การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับ PHP และ MySQL
	
	//เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
	
	$hostname="your_hostname";
	$username="your_dbusername";
	$password="your_dbpassword";
	$dbname="your_dbusername";
	$usertable="your_tablename";
	$yourfield = "your_field";
	
	mysql_connect($hostname,$username, $password) หรือเสียหาย ("html>script language='JavaScript'>alert('ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้! โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง'),history.go(-1)/script>/html>");
	mysqli_select_db($dbname);
	
	# ตรวจสอบว่ามีเรคคอร์ดอยู่หรือไม่
	
	$query = "SELECT * FROM $usertable";
	
	$result = mysqli_query($query);
	
	if($result){
		while($row = mysqli_fetch_array($result)){
			$name = $row["$yourfield"];
			echo "Name: ".$name."br/>";
		}
	}
?>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าฟังชั่น MySQL ที่ php.net