ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Consolidate domain expiration dates

With ConsoliDate, you can synchronize the dates for when your .com and .net domain names renew. This will change your renewal dates from your initial registration date to a date you select. You can ConsoliDate the renewal dates for a domain once per year.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to consolidate. Or, click the check mark icon and Select All
  3. From the menu above your domain list, select Renew then Consolidate Expiration Dates.
    consolidate domains
  4. Choose the new Renew on date. This date must be past the current expiration date of all selected domains.
  5. Check the box to agree to the terms and conditions for ConsoliDate.
  6. Select Check Out and complete your purchase.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ