ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Convert photo format from BMP to JPG

From the Photo Album Tools menu, you can convert your BMP files to JPG files.

Converting your BMP images to JPG lets you to display your photos online or use them in a Flash® slideshow.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From the Tools menu, select Convert Bitmaps.

    Note: If you do not have any photos in need of conversion, no list will display.

  5. Select photos individually, or click All.
  6. Click Convert to jpeg.
  7. To return to the main page, click Home.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ