ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Converting BMP files to JPG files

Using Website Builder you can convert your BMP files to JPG files. Converting your BMP images to JPG lets you to display your photos online or use them in a Flash® slideshow.

To Convert BMP Files to JPG Files in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos.
  5. From the Tools menu, select Convert Bitmaps.

    Note: If you do not have any photos in need of conversion, no list displays.

  6. Select photos individually, or click All.
  7. Click Convert to jpeg.
  8. To return to the main page, click Home.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ