ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Converting Data Between Quick Shopping Cart and Intuit QuickBooks

This list illustrates the field mappings from Quick Shopping Cart Orders to Intuit® QuickBooks® Sales Receipts.

Quick Shopping Cart = maps to = QuickBooks

QuickBooks Integration Setup Customer default = Quick Shopping Cart Customer) = maps to = Customer Full Name

Order Create Date = maps to = Transaction Date

Order Invoice ID = maps to = Reference Number

Billing Full Name = maps to = Billing Address: Address 1

Billing Address 1 = maps to = Billing Address: Address 2

Billing Address 2 = maps to = Billing Address: Address 3

Billing City = maps to = Billing Address: City

Billing State = maps to = Billing Address: State

Billing Postal Code = maps to = Billing Address: Postal Code

Billing Country Code = maps to = Billing Address: Country

Shipping Full Name = maps to = Shipping Address: Address 1

Shipping Address 1 = maps to = Shipping Address: Address 2

Shipping Address 2 = maps to = Shipping Address: Address 3

Shipping City = maps to = Shipping Address: City

Shipping State = maps to = Shipping Address: State

Shipping Postal Code = maps to = Shipping Address: Postal Code

Shipping Country Code = maps to = Shipping Address: Country

Ship Date = maps to = Ship Date

Shipping Method = maps to = Shipping Method

Credit Card Number = maps to = Credit Card Number

Credit Card Expiration Month = maps to = Credit Card Expiration Month

Credit Card Expiration Year = maps to = Credit Card Expiration Year

Name on Credit Card = maps to = Name on Credit Card

Credit Card Billing Address = maps to = Credit Card Billing Address

Credit Card Postal Code = maps to = Credit Card Postal Code

QuickBooks Integration Setup Item(default Quick Shopping Cart Item) - or - QuickBooks Integration Setup Shipping Charge selection - or - QuickBooks Integration Setup Sales Tax selection = maps to = Item Full Name

ASC Product Name - or - Shipping Charge - or - Sales Tax = maps to = Item Description

Quantity = maps to = Quantity

Product Price - or - Shipping Charge - or - Sales Tax = maps to = Amount

Product Price = maps to = Memo

For more information about using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ