ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Copy a page

Copying pages gives you a way to quickly create new website pages — without starting from scratch.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the page menu and click the copy icon next to the page you want to duplicate.
  Click the Copy icon for the page you want to duplicate
 5. In the Page name field, enter a name for your page, and click Add. The new page loads.
 6. Replace the duplicated content with your new content.
 7. Click Publish, then click the confirmation window link to see the change live on your site.
  Click link for live view

Next steps

Related Links


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ