ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Copying Your Plesk Shared Hosting Websites

Our Plesk shared hosting accounts can copy or clone sites. This is a simple way to create a staging site for website development — by copying files to another domain hosted on your account, modifying them, and then copying them back to your production site, you can continually develop your site without any interruptions to your normal traffic (more info).

To Copy Your Website

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to the account you want to use, click Manage.
  3. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  4. Click Website Copying.
  5. Complete the on-screen fields, and then click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ