ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .co.za

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .co.za เป็นส่วนขยายแทนประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ชื่อโดเมนอาจมีได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่หนึ่งอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .co.za เพื่อการขายต่อเป็นการเฉพาะได้ แต่สามารถทำการขายและถ่ายโอนได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ใครก็ได้
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง1
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)3
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)4
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี ไม่สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)5
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง6
ผู้รับจดทะเบียน ZADNA

รายละเอียด

1 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมน .co.za อย่างน้อยที่สุด 2 วันก่อนถึงวันหมดอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าไถ่ถอนและเวลาที่เว็บไซต์ไม่ทำงาน $80 หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียม การต่ออายุไม่สำเร็จก่อนถึงวันหมดอายุและโดเมนจะถูกพักและล็อคเมื่อถึงวันหมดอายุ

คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมน .co.za ของคุณได้ตลอดเวลาก่อนช่วงเวลานี้ แต่อนุญาตให้ทำการต่ออายุได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่โดเมนอยู่ในระหว่างการไถ่ถอนแล้ว จึงจะสามารถร้องขอการต่ออายุแบบ 2 ปีได้

หากมีการเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติอยู่ เราจะพยายามต่ออายุโดเมนดังกล่าวเริ่มต้นจาก 19 วันก่อนถึงวันหมดอายุ

2 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

  คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
  IPv4 สนับสนุน
  IPv6 สนับสนุน
  DNSSEC ไม่สนับสนุน
  จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 2
  จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 13
  จำนวนที่ต้องใช้ในการแก้ไข 2
  • ผู้รับจดทะเบียนต้องการให้มีเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้ (เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งกลับคำตอบของการสืบค้นเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ผู้ดูแลระบบทำการระบุไว้โดยเฉพาะแล้วเท่านั้น)
  • หากคุณต้องการจะจดทะเบียนชื่อโดเมน .ZA กับ GoDaddy และใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะจัดการกระบวนการนี้ให้แก่คุณ
  • หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณต้องกำหนดค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะจดทะเบียนหรืออัพเดทชื่อโดเมน คุณยังต้องทำให้แน่ใจว่าได้แก้ปัญหาเนมเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นอย่างถูกต้องก่อนจะกำหนดให้แก่ชื่อโดเมนในระบบของเราเช่นกัน
  • ยอมให้มี IP 1-5 IP ต่อหนึ่งเนมเซิร์ฟเวอร์ได้
  • เนมเซิร์ฟเวอร์รองต้องมีที่อยู่ IP
  • ไม่สามารถนำโฮสต์เนมเซิร์ฟเวอร์รอง (Child host nameserver) ออกได้ จนกว่าุคุณจะลบโดเมนหลักแล้วเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะถูกลบออกไปพร้อมกัน
  • ความยาวสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอรืคือ 186 อักขระ (ไม่รวมชื่อโดเมนหลัก)

  การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลา 5-7 วันทำการในการประมวลผล ซึ่งโดเมนจะถูกล็อกไว้ในระหว่างนี้ หากพยายามอัพเดตข้อมูลโดเมนอื่นในระหว่างนี้ เช่น ข้อมูลรายชื่อติดต่อ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

  3 ข้อกำหนดในการย้ายเข้า

  การล็อค 60 วันจะไม่ใช้กับชื่อโดเมน .co.za

  หมายเหตุ: ไม่สามารถโอนย้ายชื่อโดเมน co.za ภายใน 7 วันแรกหลังจากการจดทะเบียน

  4 ข้อกำหนดการโอนย้ายออก

  กระบวนการโอนย้ายออกสำหรับ .CO.ZA เป็นแบบไม่ซ้ำกัน ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสส่วนตัวในการถ่ายโอน หรือปลดล็อกโดเมนดังกล่าว ในการถ่ายโอน คุณต้องร้องขอการถ่ายโอนกับผู้รับจดทะเบียนใหม่ก่อน ซึ่งจะทริกเกอร์กระบวนการลงคะแนนของอีเมล จะมีการส่งอีเมลจากรายการทะเบียน (ZADNA) ไปที่รายชื่อติดต่อ Whois แต่ละรายชื่อ (เจ้าของ ผู้ดูแล ฝ่ายเทคนิค และการเรียกเก็บเงิน) ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายทำการ “อนุมัติ” เพื่อให้การถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ การถ่ายโอนจะล้มเหลว หากมีอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายปฏิเสธการถ่ายโอนดังกล่าว และหาก “ไม่” ได้รับการลงคะแนนเลย (อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ) จะไม่สามารถทำการถ่ายโอนได้ หากฝ่ายหนึ่งไม่ทำการลงคะแนน จะถือว่าเพิกเฉยการลงคะแนน หากไม่ยอมรับการถ่ายโอนภายใน 5 วัน การถ่ายโอน .CO.ZA จะล้มเหลว

  หากการโอนย้ายไม่ไดรับการยอมรับภายใน 5 วัน การโอนย้าย .co.za จะไม่สำเร็จ

  หมายเหตุ: ไม่สามารถโอนย้ายชื่อโดเมน co.za ภายใน 7 วันแรกหลังจากการจดทะเบียน

  5 ข้อกำหนดในการอัพเดตรายชื่อติดต่อ

  เปลี่ยนข้อมูลติดต่อทั้งหมดผ่านทาง Domain Manager ในบัญชี GoDaddy ของคุณได้

  6 นโยบายการคืนเงิน

  โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

  โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหัวข้อทั้งสองของหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ