ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

cPanel/WHM: Renew a certificate

After we approve your certificate renewal request, you can download your SSL and intermediate certificate. For more information, see Download my SSL certificate files. You must install both files on your Web server.

You can also download the intermediate certificate here.

Follow the instructions below to install your renewed SSL certificate and the certificate bundle on your Web server.

Installing Renewed SSL Certificate and Certificate Bundle

Before you install your renewed SSL certificate you must install our certificate bundle (sf_bundle.crt) on your Web server. (You may also download the certificate bundle from the repository. The bundle is located in the Root Bundle section.)

  1. Open the WebHost Manager and click Install an SSL Certificate in the SSL/TLS menu.
    You will see a screen with three boxes on it. Your issued certificate, RSA private key and certificate bundle must be pasted into boxes 1, 2, and 3, respectively.
  2. In the first box, paste in the contents of your issued SSL certificate. If the certificate file is on your server, you may use the Fetch button to copy it from the file.
  3. In the second box, paste in your private key which was generated when you created the CSR.
  4. In the third box, paste in the gd_bundle.crt).
  5. At the top of the page click Do it.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ