ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองเพื่อส่งออกข้อมูลบัญชีอีเมลของฉัน

การสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook ช่วยให้คุณบันทึกและส่งออกข้อความอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลปฏิทินได้ คุณสามารถนำเข้าการสำรองข้อมูลไปยังแผนอีเมล บริการอีเมลใหม่หรือ Outlook เวอร์ชันใหม่ได้ การส่งออกจะไม่รวมข้อมูลเมตา เช่น คุณสมบัติของโฟลเดอร์ (มุมมอง สิทธิ์ และการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ) กฎของข้อความ และรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อก

หมายเหตุ: GoDaddy ไม่รองรับการสำรองข้อมูลหรือการนำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ .ost) ด้วยตนเอง

Windows (.PST) Mac (.OLM)
สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2016/2013 สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2016
ไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2010 สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2011
สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2007

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2016/2013 (Windows)

 1. เปิดใช้ Outlook
 2. ที่ด้านบนของแถบริบบิ้น Outlook ให้เลือกไฟล์
 3. เลือกเปิดและส่งออก แล้วคลิกนำเข้า/ส่งออก
 4. เลือกส่งออกเป็นไฟล์
 5. คลิกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิกถัดไป
 6. เลือกชื่อบัญชีอีเมลที่จะส่งออก ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง ข้อมูลสำหรับบัญชีเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งออกข้อมูลได้ในแต่ละครั้ง
 7. ตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายที่รวมโฟลเดอร์ย่อยแล้ว วิธีนี้จะทำให้ทุกอย่างในบัญชีถูกส่งออก: ปฏิทิน ผู้ติดต่อ และกล่องจดหมาย เลือกถัดไป
 8. คลิกเรียกดูเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิกตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
 9. หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ใต้ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำเมื่อส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์
 10. คลิก Finish.
 11. Outlook จะเริ่มการส่งออกทันที เว้นแต่จะมีการสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่หรือใช้ไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • หากกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) รหัสผ่านเสริมจะช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์รหัสผ่านในช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก “ตกลง”
  • หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้พิมพ์รหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง
 12. ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์ .pst แล้ว พร้อมพกพาไปได้ทุกที่ สำหรับคำแนะนำในการนำเข้าไฟล์ .pst ของคุณ โปรดดูที่ การนำเข้าผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอีเมลใน Outlook
(กลับสู่ด้านบน)

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2010 (Windows)

 1. เปิดใช้ Outlook
 2. ที่ด้านบนของแถบริบบิ้น Outlook ให้เลือกแท็บไฟล์ แล้วเลือกตัวเลือก
 3. ในกล่องตัวเลือก Outlook ให้เลือกขั้นสูง
 4. ใต้ส่วนการส่งออก ให้เลือกส่งออก
 5. คลิกส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นคลิกถัดไป
 6. คลิกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) แล้วคลิกถัดไป
 7. เลือกชื่อบัญชีอีเมลที่จะส่งออก ข้อมูลสำหรับบัญชีเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งออกข้อมูลได้ในแต่ละครั้ง
 8. ตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายที่รวมโฟลเดอร์ย่อยแล้ว วิธีนี้จะทำให้ทุกอย่างในบัญชีถูกส่งออก: ปฏิทิน ผู้ติดต่อ และกล่องจดหมาย เลือกถัดไป
 9. คลิกเรียกดูเพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และป้อนชื่อไฟล์ คลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อ
 10. หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ใต้ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำเมื่อส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์
 11. คลิกเสร็จสิ้น
 12. การส่งออกจะเริ่มต้นทันที เว้นแต่จะมีการสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่หรือส่งออกเป็นไฟล์ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  • หากคุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ รหัสผ่านเสริมสามารถช่วยป้องกันไฟล์ได้ เมื่อกล่องโต้ตอบสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง
  • หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง
 13. ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์ .pst แล้ว พร้อมพกพาไปได้ทุกที่ คุณสามารถส่งออกไฟล์ .PST ไปยังบัญชีอีเมลและบริการอีเมลใหม่ แผนอีเมลใหม่ หรือ Outlook เวอร์ชันใหม่ได้
(กลับสู่ด้านบน)

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2007 (Windows)

 1. เปิดใช้ Outlook
 2. ที่ด้านบนของแถบริบบิ้น ให้เลือกไฟล์
 3. เลือกนำเข้าและส่งออก
 4. เลือกส่งออกเป็นไฟล์ จากนั้นคลิกถัดไป
 5. คลิกโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) จากนั้นคลิกถัดไป
 6. เลือกชื่อบัญชีอีเมลที่จะส่งออก ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง ข้อมูลสำหรับบัญชีเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งออกข้อมูลได้ในแต่ละครั้ง
 7. ตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายที่รวมโฟลเดอร์ย่อยแล้ว วิธีนี้จะทำให้ทุกอย่างในบัญชีถูกส่งออก: ปฏิทิน ผู้ติดต่อ และกล่องจดหมาย เลือกถัดไป
 8. คลิกเรียกดูเพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะบันทึกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) และป้อนชื่อไฟล์ คลิกตกลงเพื่อดำเนินการต่อ
 9. หากคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่มีอยู่ ใต้ตัวเลือก ให้ระบุสิ่งที่ต้องทำเมื่อส่งออกรายการที่มีอยู่แล้วในไฟล์
 10. คลิกเสร็จสิ้น
 11. การส่งออกจะเริ่มต้นทันที ... เว้นแต่คุณกำลังสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใหม่ หรือคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ .pst ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบนี้
  • หากคุณต้องการให้รหัสผ่านป้องกันไฟล์ .pst ของคุณ: ป้อนรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง
  • หากคุณกำลังส่งออกไปยังโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนบุคคล (.pst) ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านของไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกตกลง
 12. เลือกตกลง หากคุณไม่ต้องการใช้รหัสผ่านปกป้องไฟล์ของคุณ มิฉะนั้น:
 13. ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์ .pst แล้ว พร้อมพกพาไปได้ทุกที่ คุณสามารถส่งออกไฟล์ .PST ไปยังบัญชีอีเมลและบริการอีเมลใหม่ แผนอีเมลใหม่ หรือ Outlook เวอร์ชันใหม่ได้
(กลับสู่ด้านบน)

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2016 (Mac)

 1. เปิดใช้ Outlook
 2. บนแท็บเครื่องมือ ให้เลือกส่งออก (หากคุณไม่เห็นปุ่มส่งออก โปรดมองหาส่งออกในเมนูไฟล์ Outlook)
 3. ในกล่องส่งออกไปยังไฟล์เก็บถาวร (.olm) ให้เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก แล้วคลิกดำเนินการต่อ
 4. ในกล่องบันทึกเป็น ใต้รายการโปรด ให้เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลด แล้วคลิกบันทึก
 5. เมื่อข้อมูลของคุณถูกส่งออก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและต้องเลือกเสร็จสิ้น
 6. ข้อมูล Outlook ของคุณอยู่ในไฟล์ .OLM แล้ว พร้อมพกพาไปได้ทุกที่ คุณสามารถส่งออกไฟล์ .OLM ไปยังบัญชีอีเมลและบริการอีเมลใหม่ แผนอีเมลใหม่ หรือ Outlook เวอร์ชันใหม่ได้
(กลับสู่ด้านบน)

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองของ Outlook 2011 (Mac)

ใน Outlook 2011 คุณมีตัวเลือกการส่งออกดังต่อไปนี้:

 • ส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac
 • ส่งออกผู้ติดต่อในไฟล์ข้อความ Tab-delimited
 • ส่งออกแต่ละรายการ

ส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac

เมื่อส่งออกไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac คุณสามารถเลือกกรองข้อมูลตามหมวดหมู่หรือตามประเภทรายการได้ ในระหว่างกระบวนการส่งออก คุณสามารถเลือกที่จะเก็บรายการที่ส่งออกไว้ใน Outlook หรือลบออกหลังจากที่ส่งออกแล้ว

บัญชี Microsoft Exchange และบริการไดเรกทอรีจะไม่ส่งออกผู้ติดต่อจากไดเรกทอรีหรือรายการที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์สาธารณะ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกส่งออก
 2. คลิกไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac
 3. เลือกตัวเลือกเพื่อกรองตามหมวดหมู่หรือประเภทรายการ (หากต้องการส่งออกรายการทั้งหมดใน Outlook ให้คลิกรายการประเภทต่อไปนี้ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด)
 4. คลิกลูกศรทางขวาเพื่อดำเนินการต่อ จากนั้นทำตามคำแนะนำ
(กลับสู่ด้านบน)

ส่งออกผู้ติดต่อในไฟล์ข้อความ Tab-delimited

ส่งออกผู้ติดต่อและข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นไฟล์ข้อความ Tab-delimited คุณสามารถเปิดไฟล์นี้โดยใช้แอพพลิเคชันเมล สเปรดชีต และฐานข้อมูลอื่นๆ แต่ไม่ใช่ทุกระบบที่รองรับช่องการติดต่อทั้งหมด ไม่ได้ส่งออก Certificate การเข้ารหัส

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกส่งออก
 2. ในตัวช่วยส่งออก ให้คลิกผู้ติดต่อไปยังรายการ จากนั้นทำตามคำแนะนำ (ไฟล์ Tab-delimited จะบันทึกด้วยนามสกุล .txt
(กลับสู่ด้านบน)

ส่งออกแต่ละรายการ

คุณยังสามารถส่งออกรายการเดียวเป็นไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อสำรองหรือใช้ในแอพพลิเคชันอื่นๆ

 1. ในรายการข้อมูล ให้เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก (หากต้องการเลือกหลายรายการ ให้กด COMMAND ค้างไว้เมื่อคุณคลิกรายการ)
  รายการ ประเภทไฟล์
  ข้อความอีเมล .eml
  รายชื่อผู้ติดต่อ .vcf (vCard)
  กิจกรรมและงานในปฏิทิน .ics
  บันทึก .html

 2. ลากส่วนที่เลือกไปที่เดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ใน Finder
(กลับสู่ด้านบน)

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ