ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Create a Buyer Profile with domain registration defaults

If you plan to purchase multiple domains or batches of domains you can set up one or more Buyer Profiles with default registration settings, such as registration length and nameservers. This can be a big time saver when purchasing a lot of domains because at the time of purchase you simply assign a Buyer Profile to the domain(s) instead of having to manually enter the settings for each domain.

To create a Buyer Profile with domain registration defaults

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Account Settings.
  3. Click Domain Defaults.
  4. Click Add Profile.
  5. Enter a Buyer Profile Name that you will recognize whenever you purchase domains.
  6. Set the remaining options and complete the Domain Contact Information form. If this information is the same for your Technical, Administrative, and Billing contacts, simply check the box next to Use this information for my Technical, Administrative, and Billing contacts, otherwise complete the forms in each of these sections.
  7. Click Save Changes.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ