ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a campaign group

If you have multiple campaigns with similar content, or you want to combine your campaigns by when they were sent, just group them together.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. In the Campaigns sidebar, under the Compose button, find two campaigns you'd like to combine.
  3. Drag one thumbnail on top of the other.
    Find two campaigns to combine
  4. Enter a group name in the box that appears, and press Enter.
    Check the box

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ