ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create a client report template in GoDaddy Pro

You can create a template to use when you generate and send client reports in GoDaddy Pro.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Hover over the website and click Open website dashboard.
  Open website dashboard
 4. Click Client Report in the left sidebar and then click Templates.
 5. Click Create New Template.
 6. Type in the Template name and Report title.
 7. Choose a template, the report language and date format.
 8. Select the date range.

  Note: Everything that is done from your GoDaddy Pro Sites dashboard in that date range can be included in the report.

 9. Select what to include in the report by clicking the boxes. All features that are checked will be included.
 10. Click Customize.
 11. Fill in Introduction message and add a logo.
 12. In General settings section, select the Front page template, Color and Font style.
 13. Customize Header & Footer and fill in the Closing message.
 14. Fill in Send this report to a client section.
 15. Click Create.

Next Steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ