ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a distribution group

Distribution groups let you reach multiple users in your organization with one email address. They're great for when you have multiple projects or departments — just use one email address to send announcements or meeting invites.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Microsoft 365 Admin > Distribution Groups.
  Select Distribution Groups from Microsoft 365 Admin menu
 3. Select Add Distribution Group.
 4. Enter your Distribution Group Name.
 5. Enter your Distribution Group Address.
  Distribution group name, Marketing Team, and address, marketing@coolexample.com
 6. Turn on the toggle if you want users outside of your organization to send email to this group.
 7. Select the check box next to a user's name to add them to the group.
 8. Select Save. Your new distribution group is ready to go.

You can add, Pencil Button edit, or Trash Can Button delete distribution groups anytime.

Related steps

More info

 • Create an alias so customers can message a generic email address.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ