ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a distribution group

Create and use distribution groups (a.k.a., distribution lists) to send email to a group of people using one email address.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Log in to your Office 365 Microsoft portal. (Need help logging in?).
 2. In the upper right corner of the page, click the gear button (Settings) Click Settings.
 3. At the bottom of the Settings panel, under Your app settings, click Mail.
  Click General, click Settings.
 4. In the left panel, click General to expand the list, and click Distribution groups.
  Click General, click Distribution groups.
 5. Under Distribution groups I own, click New Click New.
  Click New.
 6. In the new distribution group dialog box, enter the details for the new group.
  Click and drag the handle
 7. Click the plus sign Click the plus sign to add members.

  Note: Only admins can add people outside of your organization by adding them as a shared contacts to the organization's address book. See your admin for more information.

 8. In the Search People box, enter the names of each group member, press Enter, click Add Click the plus sign after each name, and then click Save.
  Enter people's names in the Search box
 9. Back in the new distribution group dialog box, click Save. It can take up to 8 hours for a distribution group to activate.

Show me how

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ