ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a distribution group

Distribution Groups let you send an email to one email address and reach multiple email users in your business. It's great when your business has multiple projects or departments; you can send the group an announcement or invite them to a meeting using just one address.

 1. Sign in to Email & Office dashboard (enter your GoDaddy username and password).
 2. Click Admin and select Distribution Groups.
  Select Distribution Groups from Admin list
 3. Click Add Distribution Group to open the Add New Distribution Group form.
  Click Add Distribution Group
 4. Enter your Distribution Group Name.
  Enter distribution group name
 5. Enter your Distribution Group Address. (Anyone outside of your business can't send emails to this group - distribution groups are internal only.)
  Eneter distribution group address
 6. Under Add Members, select the checkmarks next to a users' name to add them to the distribution group.
 7. Click Save; you'll be returned to the main Distribution Groups page. Your new distribution group is ready to go.
  Add members and click save

You can create, edit or delete distribution groups from this page at any time.
Add edit or delete a distribution group

Related steps

More info

 • Create an email alias that lets your customers send an email to a generic email address. See What is an email alias?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ