ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Create a DNS template

Create a DNS template to quickly apply multiple DNS records to your domains, rather than adding individual records to each domain manually. You'll be able to add individual records to the template, or copy records from another domain in your account.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select DNS > DNS Templates.
  dns templates menu option
 3. Select ADD to create a new template.
 4. Enter a name for your template, then select Save.
 5. Choose the option that best fits your needs:
  • Add individual records: Select a record type from the drop-down menu and manually enter the required record details.
  • Select from a domain: Choose a domain from the drop-down menu to copy the records from the zone file of the selected domain name.
 6. Select Save or Apply when finished.
 7. Add more individual records as needed by selecting ADD and entering the required record details.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ