ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Professional Email วิธีใช้

Create a forwarding email address

Create a new forwarding email address to automatically send mail directly to email addresses of your choosing. For example, you could forward messages sent to sales or Human Resources to specified mailboxes.

Note: Do you have Microsoft 365 email? Create a distribution group for this same feature.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Forwards > Add Forward.
 3. Enter a Forwarding address. This needs to be a new name since forwards can't be created for existing email addresses.
 4. Enter the email address(es) you want to Forward to and select Save.
  coolexample.com entered as the forwarding email with jane@coolexample.com entered as the email it forwards to
 5. Your new email forwarding address shows on the Email Forwards page with the email address(es) it forwards to.
  Forwarding email address sales@coolexample.com with arrow pointing to jane@coolexample.com

Related step

 • Return to the Email Forwards page to add, edit, or delete email forwarding addresses.

More info