ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Create a GoDaddy account

Here's how to create a new GoDaddy account without purchasing any products - for example, you've been invited to access an account and you need your own account to accept that invitation.

  1. Go to godaddy.com.
  2. Click Sign In, and then in the New Customer area, click Create My Account.
  3. Complete the onscreen fields, and then click Create Account.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ